Một số domain dự phòng của Phim18vip:

An D? Hiên

Tên khác:
Ady An

Ngày sinh:
29/9/1980

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

An D? Hiên, sinh ngày 29 tháng 9 n?m 1980, cao 1m65, tên th?t là Ngô V?n T?nh, là m?t n? di?n viên và ca s? ?ài Loan