Một số domain dự phòng của Phim18vip:

L??ng Tri?u V?

Tên khác:
??? Tony Leung Chiu Wai

Ngày sinh:
27/6/1962

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
171 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

L??ng Tri?u V? là m?t di?n viên H?ng Kông n?i ti?ng. Anh b?t ??u s? nghi?p v?i phim truy?n hình và ???c m?nh danh là m?t trong "Ng? h? t??ng" c?a TVB th?p niên 1980 cùng L?u ??c Hoa, Hoàng Nh?t Hoa, Thang Ch?n Nghi?p, Miêu Ki?u V?