Một số domain dự phòng của Phim18vip:

Thang Duy

Tên khác:
Wei Tang

Ngày sinh:
7/10/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
172 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Thang Duy là m?t n? di?n viên Trung Qu?c. Cô là ng??i duy nh?t ???c ch?n trong h?n 1 v?n thí sinh ?? di?n vai V??ng Giai Chi trong phim S?c, Gi?i c?a Lý An. V?i phim S?c, Gi?i, cô nh?n gi?i th??ng Di?n viên m?i xu?t s?c nh?t t?i gi?i Kim Mã.